Салфетки | Silk Touch

 

Салфетки - Silk Touch

 


Салфетки Silk Touch са произведени от 100% рециклирана целулозна основа. Белотата на салфетките е над 75%, тя се постига, като хартия която се рециклира съдържа само целулозни изрезки и материали. За производството на салфетките Silk Touch не се използват избелващи химикали и есенции, това е причината понякога различните партиди да са с различна белота. Тези салфетки са произведени по екологично чиста технология за която не е нужно да се изсичат дървета и да се замърсява природата.

Благодарим на всички, които желаят да опазват природата и предпочитат тези салфетки !САЛФЕТКИ
Silk Touch
Описание на продукта
Съдържание: минимум 75% белота
Брой салфетки: 100 салфетки
Брой пластове: 1 пласт
Аромат: Без аромат
Транспортна опаковка: 12 пакета по 100 салфетки
Бар код 3800216551016
Салфетки Silk Touch 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗБЕЛЕНИ САЛФЕТКИ С БЕЛОТА МИНИМУМ 75%


Салфетки Meri Салфетки Meri Салфетки Silk Touch Салфетки Silk Touch